Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Scoala Gimnaziala Benedek Elek, Cetariu Nr.210, Com.Cetariu, 417165, Jud.Bihor, Tel/fax secretariat: +40259/451020, E-mail: scoalacetariu@elekbenedek.ro

Misiune, Viziune

DEVIZA ȘCOLII

Copiii sunt ca fluturii în văzduh. Unii se înalță mai sus decât alții, însă fiecare zboară cât poate de bine. De ce să-i compari între ei?
Fiecare este diferit. Fiecare este special. Fiecare este frumos.


VIZIUNEA ECHIPEI MANAGERIALE (declaraţia de intenţie)

„Întreaga activitate instructiv – educativă a şcolii va fi orientată pe trei dimensiuni valorice: educaţia formală, educaţia nonformală şi educaţia incluzivă, aflate într-o continuă interdependenţă şi cu un liant comun: parteneriatul educaţional.”
Instituţia de educaţie, Şcoala Gimnazială „Benedek Elek” din Cetariu și instituțiile arondate îşi propun să contribuie la dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copiilor din comunitatea noastră, la formarea personalităţii lor, promovând toleranţa şi înţelegerea, pentru a deveni cetăţeni care respectă valorile.


MISIUNEA ȘCOLII

Şcoala Gimnazială „Benedek Elek” și instituțiile arondate răspunde nevoilor de instruire şi educare ale copiilor din Cetariu. Respectând tradiţiile locale şi naţionale şi cuceririle ştiinţelor moderne, colectivul de cadre didactice depune mari eforturi pentru educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii. Formarea personalităţii umane este finalitatea pe care o
realizăm prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale. La fel de importantă este cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, faţă de respectul pentru natură şi mediul înconjurător. Şcoala îşi propune, bazându-se pe sprijinul comunităţii, să contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, la profesionalizarea lor şi la integrarea socială.

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Cetariu

Grădiniţa cu Program Normal Nr.2 Şişterea

telverdecetariu

benedekfacebook